Týmto udeľujem súhlas spoločnosti OLBL,s.r.o.,

Obrancov mieru 350,01841 Dubnica n/Váhom so

spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov

na marketingové a propagačné účely podľa par.19 a 20 zákona č.18/218 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné s účinnosťou do

budúcnosti kedykoľvek písomne odvolať.

Kontakt

Adresa prevádzky

Obrancov mieru 350,

018 41 Dubnica nad Váhom

Reklamačný poriadok

Všeobecné dodacie podmienky

Fakturačné údaje