Registrovaný sociálny podnik OLBL, s.r.o.

Obrancov mieru 350 Dubnica Nad Váhom
01841

IČO: 36411612

DIČ: 2020128473

IČ DPH: SK2020128473

Súd: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39344/R

Bankové účty:
SK2702000000001723676754 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK3475000000004029461108 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Kontakt

Adresa prevádzky

Obrancov mieru 350,

018 41 Dubnica nad Váhom

Reklamačný poriadok

Všeobecné dodacie podmienky

Fakturačné údaje